English Signal FFHOLM VALKOINEN KOHINA TALLENTEET BUNKKERI ERÄMAA RADIO HÄTÄSIGNAALI Suomalainen signaali

INSINÖÖRIN SALATIETEITÄ

Bunkkerin rakennusteknisestä arkistosta
Ennen ydinkärkien iskeytymistä napapiirille oli FFHolmilla takanaan useiden vuosien kokemus siltainsinöörin toimenkuvasta. Hänen tuli kierittyä sekä työmaalla likaisissa haalareissa ja farkuissa - myöhemmissä vaiheissa valkokauluspaidassa hotellin aulabaarin lattialla. Ydintalven sarastaessa oli hänelle kertynyt rakennesuunnittelijan kokemusta siltamuottien, työsiltojen ja varasiltojen suunnittelutehtävissä sadoissa rakennuskohteissa, kuten myös myös infran betoni-, teräs- ja puurakenteiden suunnittelusta.

Tälle sivulle on koottu FFHolmin harrastuneisuuden myötä laaditut mitoituspohjat yleisimpien teräsbetoni- ja pohjarakenteiden suunnitteluun. Laskentapohjien taso liikkuu rakennustekniikan AMK- ja DI-koulutuksen tasoissa. Mitoituspohjat ovat ladattavissa teknokraattien ja valeinsinöörien harrastuskäyttöön. FFHolm ei ota mitään vastuuta, mikäli näihin laskentoihin perustuen tapahtuu kolmannen osapuolen bunkkereissa sortumia.

TTY/TUT harjoitustöitä
Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitoksen harjoitustöitä pohjarakentamisen ja betonirakenteiden kursseilta. Harjoitustyöt ovat palautettuja versioita, joihin ei ole korjattu tarkastuskommentteja.

Pohjarakentamisen mitoituspohjia
Perustusrakenteiden kantavuus ja painuma Eurokoodin mukaisesti.
 • Maanvaraisen pilarianturan kanto- ja liukumiskestävyys
 • Kallion varaisen pilarianturan stabiliteetti ja liukumiskestävyys
 • Seinäanturan kanto- ja liukumiskestävyys
 • Seinäanturan tai penkereen painumalaskenta savikoille
 • Tukimuurin geotekninen ja rakenteellinen mitoitus, erittäin viilattu pohja

 • Päivittyvät mitoituspohjat on ladattavissa osoitteessa
  http://rakennepiirustuksia.fi/data/.

Betonirakenteiden mitoituspohjia
Yleisimpien betonirakenteiden mitoitus Eurokoodin mukaisesti.
 • Pohja materiaalilujuuksille teräsbetonirakenteiden mitoitukseen
 • Pilarianturan rakenteellinen mitoitus
 • Lävistyshakojen mitoitus teräsbetonilaatalle
 • Pilarinoston taivutus- ja leikkausmitoitus, sopii myös palkin mitoitukseen
 • Seinäanturan rakenteellinen mitoitus
 • Teräsbetonisen palkin tai laatan halkeamaleveys (esim. perustukset)
 • Leukapalkin tai tavallisen palkin rakenteellinen mitoitus
 • Laatan mitoitus taivutukselle
 • Pilarin mitoitus toisen kertaluvun epäkeskisyydelle
 • Raudoittamattoman seinän mitoitus ensimmäisen kertaluvun epäkeskisyydelle

 • Päivittyvät mitoituspohjat on ladattavissa osoitteessa
  http://rakennepiirustuksia.fi/data/.

PÄIVITYKSET (FIN)
Taideaiheet päivitetty 15/4/18
Rakennusinsinöörien salatieteet päivitetty 15/4/18
Kaksoiskielinen sähkökannel 7/1/18
UPDATES (EN)
Aurora Borealis in a vodka bottle 9/11/14
Chili-terror: Pain in the arse 17/8/14


Fager-Fagerholm Prod since 2011